Christophe De Waele

Dendermonde 1971 - Antwerpen 2019
We may endlessly look
into both eyes
But how do we ask
the search to each other?
And how do we know
to feel for one another?
00:00 / 26:02

COLLAGES EN ASSEMBLAGES

De collage en assemblage techniek wordt gebruikt sinds Picasso, Georges Braque en Max Ernst, begin vorige eeuw in het Dadaïsme en het surrealisme, bijvoorbeeld het fietswiel op een krukje (Marcel Duchamp) en een fietsstuur gemonteerd aan een zadel (Pablo Picasso) zijn bekende vroege assemblage werken. Ook later in het surrealisme en de popart van de jaren 60 van de twintigste eeuw, in de Fluxus-stroming en in mail art. werd de collage techniek gebruikt, tot aan het hedendaagse werk van bijvoorbeeld de Antwerpse KasjaNoova, Peter Felix en Ronny Cuyt.

Christophe De Waele geeft een timide, dromerige wereld weer van kleurige, verwante vormen met soms biografische elementen die een nieuw verhaal vormen, gemengd met een vleugje cyberpunk en een persoonlijke symboliek en esthetisch gevoel. Romantische erotiek gecontrasteerd met surrealistische associaties onthullen zich meer naar mate men langer naar zijn werk kijkt.

 

BIOGRAFIE

 

Christophe De Waele werd geboren te Dendermonde op 6 december 1971.

 

Hij groeide op in een deftig burgerlijk gezin, samen met nog één oudere zus. Zijn tante had een boerderij, waar hij als kind vaak verbleef. Hij was dol op dieren. De kleine Christophe bleek erg creatief, en ook later, als jonge gast, hield hij zich met allerlei creatieve zaken bezig, oa juwelen maken, naaldkant, collages, enz... Toen het tijd werd om te beslissen wat hij wou worden, koos hij voor een kappersopleiding.

 

Hij behaalde z'n diploma met grote onderscheiding, en het duurde niet lang of hij had een eigen bloeiende zaak. Christophe was de 'Golden Boy'. Maar na een tijdje werd de verantwoordelijkheid hem te veel.

 

Met enkele vrienden trok hij naar Jamaica, toen hij terugkwam was hij heel erg veranderd. Hij was nu eerder een 'Wild Boy', het duurde dan ook niet lang of hij gaf z'n kapperszaak op en trok vervolgens naar Portugal.

 

Hij keerde totaal berooid terug van zijn reis. Z'n ouders waren zeer teleurgesteld in hem. De relatie verslechterde, en op een dag belandde hij semi-dakloos in Antwerpen, waar hij nooit meer weg zou gaan.

 

De laatste tien jaar van zijn leven trok hij op met Poepoes, die hij had leren kennen tijdens een sociaal project in een kraakpand. Het klikte meteen tussen hen, eerst als vrienden, en nadien als geliefden. Het was echter een hobbelige weg, met soms diepe dalen. De laatste twee jaar van zijn leven, toen hij zwaar begon te lijden onder psychoses, was zij z'n trouwe toeverlaat.

 

Het was dan ook in haar huis dat hij zich veilig genoeg voelde om een eind aan z'n psychisch lijden te maken.

Zij vond hem op 8 juli 2019, bij thuiskomst van haar werk, verhangen aan haar keukentrap.

 

Hij liet haar nog een 30-tal collages na.

Deze zijn te bezichtigen in het Sterckshof te Deurne op za 25 en zo 26 april 2020.

———

COLLAGES AND ASSEMBLAGES
 

The collage and assemblage technique has been used since Picasso, Georges Braque and Max Ernst, at the start of the 20th Century in Dadaism and Surrealism, for instance the bicycle wheel on a stool (Marcel Duchamp) and a bicycle handlebar mounted on a bicycle saddle (Pablo Picasso) are well known early assemblages. Also later, in Surrealism and Popart of the 60-ties, in the Fluxux Movement and in Mail Art the collage technique was used, unto the contemporary work of, for example, the Antwerp KasjaNoova, Peter Felix and Ronny Cuyt.

 

Christophe De Waele brings a timid, dreamy world of bright colours, related forms with sometimes biographical elements that form a new story, mixed with a touch of Cyberpunk and with a personal symbolism and aesthetic feeling. Romantic eroticism contrasted with surrealistic associations reveal themselves the longer one looks at his Artwork.

BIOGRAPHY

Christophe De Waele was born in Dendermonde (Belguim) on the 6th of December 1971.

He grew up in a decent bourgeois family, togrthrt with one older sister. His aunt had a farm, where he stayed a lot as a child, he loved animals. Little Christophe seemed to be very creative, and also later, as a young man, he expressed himself in a creative way; He made jewelry, needle lace, collages and more… When it was time to decide what to do in his life, he chose to become a hairdresser.

He received his diploma with great distinction and it didn’t take him long to start a flourishing business. At that time, Christophe was the ‘Golden Boy’.
But after a while the responsability became to much.

He left for Jamaica with some friends and came back a changed man, a ‘ Wild Boy’.
He gave up his business and went to Portugal.

He came back from his trip in a destitute state. His parents were very disappionted in their son. The relation between him and his parents became worse and he ended up semi-homeless in Antwerp, where he would never leave.

The last ten years of his life, he hanged out with Poepoes whom he first met during a social project in a squad. There was an immediate click between them, first as friends, later to become lovers. It became a bumpy road, sometimes with deep valleys.
The last years of his life, when he began to suffer from his psychoses, she stayed his loyal support.

It was in her house that he felt safe enough to end his mental suffering.
She found him after work on the 8th of Juli 2019, hanged on her kitchen stairs.

He left her 30 collages. These can be seen at Sterckshof, Deurne (Belgium) on Saturday the 25th & Sunday 26th of April 2020.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Twitter - Black Circle